news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์22 ก.ค. 2563 05:29โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


ą
Mongkon Chanadee,
22 ก.ค. 2563 05:29
Comments