news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ปีการศึกษา 2563 : คณะกรรมการนิเทศจาก สพม. 30 มานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ

โพสต์14 ก.ค. 2563 00:10โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 00:11 ]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยนายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับนางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อดิชัย, นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และนางวนิชา ประยูรพันธ์ คณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในโอกาสมานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้