news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:25โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู

Comments