news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2563 : ประชุมการติดตาม และขยายผลการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

โพสต์11 ก.ค. 2563 00:24โดยMongkon Chanadee

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เกี่ยวกับการติดตาม และขยายผลการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เพื่อเป็นการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Comments