news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 39/2564 : โรงเรียนภูเขียวรับการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:22โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับนายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผอ. สปจ.ชย. นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ. สพม.ชย. คณะผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ, และคณะผู้แทนจากชมรม STRONG-จิตพอเพียง.ต้านทุจริต ในโอกาสที่ใด้มาลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ą
Mongkon Chanadee,
16 ก.ค. 2564 07:22
Comments