news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 38 ปีการศึกษา 2563 : นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และคณะ ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภูเขียว

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:16โดยMongkon Chanadee

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และคณะ ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภูเขียว (จุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน ห้องเรียนบริเวณอาคาร 1 และโรงอาหาร) โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียวให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ คือ เมื่อล้างมือทุกครั้งควรมีและใช้ผ้าเช็ดมือส่วนตัว, ควรใช้หน้ากากผ้าเพื่อความประหยัด เพราะสามารถซักใช้ได้หลายครั้ง และให้ครู นักเรียนทุกคน ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง


ą
Mongkon Chanadee,
8 ก.ค. 2563 01:16
Comments