news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2564 : ผู้อำนวนการโรงเรียนภูเขียว ร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 นายกรวุฒิ ขุนม่วง

โพสต์22 ม.ค. 2564 16:42โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 16:43 ]
       วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวญร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 นายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียน.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลนางแดด .อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ