news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2563 : นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 5 ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนภูเขียว

โพสต์29 มิ.ย. 2563 05:46โดยMongkon Chanadee

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 5 ได้เดินทางมาให้กำลังใจในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Comments