news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2564 : ติดตามดูความคืบหน้าของการ สร้างบ้านพักครู และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:07โดยMongkon Chanadee
วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมติดตามดูความคืบหน้าของการ สร้างบ้านพักครู และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บ้านพักครู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Comments