news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 28/2564 : ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-Science, Pre-Math สูงสุด

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:05โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-Science, Pre-Math สูงสุด และครู นักเรียน โรงเรียนภูเขียวที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และคณิตศาสตร์ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว

Comments