news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2563 : จัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์26 มิ.ย. 2563 08:58โดยMongkon Chanadee
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วย .ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนภูเขียว จัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา โดยคุณภัทราพร ทานประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยบริการ.ปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภูเขียวเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
26 มิ.ย. 2563 08:58
Comments