news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 25/2564 : ภูเขียวร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE “นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:19โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE “นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ .ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคณะครูและนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน การนำเสนอผลงานวิชาการ “งานวิจัยชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา” การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขัน ROV E-Sport ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ą
Mongkon Chanadee,
22 มี.ค. 2564 10:19
Comments