news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โพสต์19 มิ.ย. 2563 07:48โดยMongkon Chanadee

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนภูเขียว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสำเริง พลธรรม ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว 


Comments