news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 22 ปีการศึกษา 2563 : นายอำเภอภูเขียว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 มิ.ย. 2563 07:00โดยMongkon Chanadee

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มอบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายจำนวน 1 เครื่องให้แก่โรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้