news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2564 : สดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร.ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-PK สูงสุด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนภูเขียวที่มีผลการเรียนดีเด่น

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:14โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 10:15 ]
       วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร.ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-PK สูงสุด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนภูเขียวที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว .อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ