news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 20 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 มิ.ย. 2563 06:57โดยMongkon Chanadee
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วย นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนภูเขียว รับมอบตัวนักเรียน พบปะ แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และผู้ปกครอง พร้อมกับชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการเรียนการสอนสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
15 มิ.ย. 2563 06:57
Comments