news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงอาคาร สถานที่

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:35โดยMongkon Chanadee
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายหัฐพงษ์  ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ออกตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงอาคาร สถานที่และให้กำลังใจคณะครู นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Comments