news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 19/2564 : จัดโครงการสอนเสริมนักเรียน (ม.3) เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:34โดยMongkon Chanadee
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยม ให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสที่โรงเรียนภูเขียวจัดโครงการสอนเสริมนักเรียน เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบความถนัดของนักเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
12 มี.ค. 2564 08:34
Comments