news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2563 : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการรับนักเรียน 63

โพสต์11 มิ.ย. 2563 04:37โดยMongkon Chanadee
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายดลดารา ลังกาฟ้า, ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์, นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Comments