news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 18/2564 : มูลนิธิโรงเรียนภูเขียวให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 6 คน

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:32โดยMongkon Chanadee
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิโรงเรียนภูเขียวให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียว ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 6 คน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมูลนิธิโรงเรียนภูเขียวเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Comments