news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 17/2564 : ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:29โดยMongkon Chanadee
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณะครูและโรงเรียนภูเขียว เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว