news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมมอบหมายคำสั่ง และแนะแนวทางการ แก่ครูอัตราจ้างโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู

โพสต์9 มิ.ย. 2563 04:21โดยMongkon Chanadee
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมมอบหมายคำสั่ง และแนะแนวทางการ แก่ครูอัตราจ้างโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู

ą
Mongkon Chanadee,
9 มิ.ย. 2563 04:21
Comments