news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2563 : ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โพสต์9 มิ.ย. 2563 04:18โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:25 ]
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และกำหนดมาตรการและรูปแบบการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องพวงชมพู

Comments