news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 15/2564 : แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูโรงเรียนภูเขียวในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

โพสต์10 มี.ค. 2564 05:36โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 05:37 ]
       วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย.คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูโรงเรียนภูเขียวในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูถิ่น กุดกังวล,.นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์, นายขจร ผลภิญโญ, นายสมควร ชนะภู และกิจกรรม “เชิดชูคนเก่ง คนดี .ศรีชมพู - ขาว” ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ทำความดี และมีความสามารถ.ด้านต่าง ๆ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
10 มี.ค. 2564 05:36
Comments