news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2563 : ผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในระหว่างวันที่ 6 - 7

โพสต์6 มิ.ย. 2563 04:41โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 04:47 ]
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมด้วยนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
6 มิ.ย. 2563 04:46
Comments