news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์8 ม.ค. 2564 05:48โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2564 06:56 ]
       วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ.ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำ.ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของ สพม.30, และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งกำชับการจัดเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของโรงเรียน ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว
ą
Mongkon Chanadee,
8 ม.ค. 2564 06:56
Comments