news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 12/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชา ปีการศึกษา 2563

โพสต์25 ก.พ. 2564 01:48โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2564 16:49 ]
       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชา ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
25 ก.พ. 2564 01:48
Comments