news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 10/2564 : โรงเรียนภูเขียวดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

โพสต์19 ก.พ. 2564 01:03โดยMongkon Chanadee
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเขียวดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน ในโอกาสนี้นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว และคณะผู้บริหารได้ติดตามให้กำลังใจคณะครูผู้กำกับการสอบและนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ą
Mongkon Chanadee,
19 ก.พ. 2564 01:03
Comments