ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:58โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว แจ้งนโยบาย พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

Comments