การประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:56โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Comments