ประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:59โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 1 และวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูพบผู้ปกครอง ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว แล้วให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองที่ห้องโฮมรูม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:58โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว แจ้งนโยบาย พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:57โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมประชุม พบปะพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:56โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์16 ต.ค. 2563 05:55โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนภูเขียว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสำเริง พลธรรม ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว 


1-5 of 5