โรงเรียนภูเขียว เลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ :: 044861430
โทรสาร :: 044861822
https://www.facebook.com/phukhieo.ac.th

https://line.me/R/ti/p/%40hgu1926e

https://www.youtube.com/channel/UCvghDv_pEMbOg52PzXXJTnw

ติดต่อสอบถาม แนะนำ ร้องทุกข์ร้องเรียน
โรงเรียนภูเขียว สพม.30
ขั้นตอนระบบการติดต่อ
  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ผู้ดูแลระบบ ส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
  3. กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูล และตอบข้อมูล
  4. ส่งข้อมูลไปยังอีเมลผู้ติดต่อ