ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

โพสต์2 ก.ย. 2563 19:54โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 06:45 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

     ด้วยโรงเรียนภูเขียวจะดำเนินการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโรงเรียน จึงขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศติดต่อที่สำนักงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 (เวลาราชการ) โทรศัพท์ 0951854936ą
Mongkon Chanadee,
2 ก.ย. 2563 19:54
Comments